Site Language:

Newsletter Subscription

Еуротерра България
Добре дошли на фирмената Интернет страница на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ!

Нашата най-важна задача е да увеличим инвестиционната стойност за всички наши инвеститори, както и да създадем взаимно полезни връзки на фирмата с нейните клиенти и партньори.

Целта на този сайт е да подобри комуникацията между ръководството на фирмата, инвеститорите и акционерите. Мисията ни е да надминем очакванията на нашите клиенти и партньори, да предложим услуги и продукти от най-високо качество като същевременно спазваме етичните принципи.

За това нашите амбиции са насочени към засилването на взаимното доверие между инвеститорите, клиентите и служителите.

В нашите проекти ние се стремим непрекъснато да улавяме възможностите за растеж и нововъведения, да сме гъвкави в намирането на нови корпоративни решения, за да отговаряме на предизвикателствата на пазара, на който оперираме.

Ние неизменно вярваме, че информацията на нашата фирмена Интернет страница ще е особено полезна за нашите клиенти и партньори, инвеститори, анализатори, финансовите медии и всички акционери.

Нашето обещание е да полагаме усилие за по-добри резултати.

Михаил Терианос
Председател на борда на директорите

 

Последни новини

01.07.2021

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юни 2021 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.06.2021 г. е 129 845 броя.

 
22.06.2021

Публикуван е Протокол от проведено ОСА на 22.06.2021 г.

 
01.06.2021

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец май 2021 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.05.2021 г. е 129 845 броя.

Актуално

Редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД - СОФИЯ - 14.09.2020 г.

Протокол

Протокол на Мандатна комисия

Списък на акционерите

Общо събрание на акционерите

Декларации и Политика за възнаграждения

 
Редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД - СОФИЯ - 10.06.2019 г.

Уведомление

Протокол