Site Language:

Newsletter Subscription

31-08-2014

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец август 2014 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.08.2014 г. е 129 845 броя акции.