Site Language:

Newsletter Subscription

31.03.2016

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец март 2016 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.03.2016 г. е 129 845 броя акции.