Site Language:

Newsletter Subscription

01.07.2016

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юни 2016 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.06.2016 г. е 129 845 броя акции.