Site Language:

Newsletter Subscription

01.11.2017

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец октомври 2017 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.10.2017 г. е 129 845 броя акции.