Site Language:

Newsletter Subscription

01.10.2018

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец септември 2018 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.09.2018 г. е 129 845 броя акции.