Site Language:

Newsletter Subscription

02.01.2019

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец декември 2018 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.12.2018 г. е 129 845 броя.