Site Language:

Newsletter Subscription

01.02.2019

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец януари 2019 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.01.2019 г. е 129 845 броя.