Site Language:

Newsletter Subscription

31.07.2019

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юли 2019 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.07.2019 г. е 129 845 броя.