Site Language:

Newsletter Subscription

03.08.2020

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юли 2020 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.07.2020 г. е 129 845 броя.