Site Language:

Newsletter Subscription

02.11.2020

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец октомври 2020 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.10.2020 г. е 129 845 броя.