Site Language:

Newsletter Subscription

01-03-2011
Във връзка със стартиралата втора процедура по обратно изкупуване на собствени акции на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, въз основа на решение на СД на дружеството от 10.02.2011 г. Ви уведомяваме, че през месец февруари 2011 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД е изкупило обратно 12 000 собствени акции на дружеството при средна цена от 2.28  лева за една акция.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 28.02.2011 г. е 513 315 броя акции при спредна цена от 10.47 лева за една акция. Download PDF