Site Language:

Newsletter Subscription

Financial Highlights
1 Финансов отчет - първо тримесечие на 2022 г.
2 Годишен финансов отчет за 2021 г.
3 Финансов отчет - четвърто тримесечие на 2021 г.
4 Финансов отчет - трето тримесечие на 2021 г.
5 Финансов отчет - второ тримесечие на 2021 г.
6 Редовно заседание на Общо събрание на акционерите - 22.06.2021 г.
7 Финансов отчет - първо тримесечие на 2021 г.
8 Годишен финансов отчет за 2020 г.
9 Финансов отчет - четвърто тримесечие на 2020 г.
10 Финансов отчет - трето тримесечие на 2020 г.
11 Финансов отчет - второ тримесечие на 2020 г.
12 Финансов отчет - първо тримесечие на 2020 г.
13 Годишен финансов отчет за 2019 г.
14 Финансов отчет - четвърто тримесечие на 2019 г.
15 Финансов отчет - трето тримесечие на 2019 г.
16 Финансов отчет - второ тримесечие на 2019 г.
17 Финансов отчет - първо тримесечие на 2019 г.
18 Годишен финансов отчет за 2018 г.
19 Финансов отчет - към 31.12.2018 г.
20 Финансов отчет - трето тримесечие на 2018 г.
21 Финансов отчет - първо шестмесечие на 2018 г.
22 Финансов отчет - първо тримесечие на 2018 г.
23 Годишен финансов отчет за 2017 г.
24 Финансов отчет - трето тримесечие на 2017 г.
25 Финансов отчет - първо шестмесечие на 2017 г.
26 Финансов отчет - първо тримесечие на 2017 г.
27 Годишен финансов отчет за 2016 г.
28 Финансов отчет - четвъро тримесечие на 2016 г.
29 Финансов отчет - трето тримесечие на 2016 г.
30 Финансов отчет - първо шестмесечие на 2016 г.
 
Страница 1 от 3