Site Language:

Newsletter Subscription

Welcome
Δέσμευσή μας αποτελεί η αύξηση της επενδυτικής δυνατότητας των επενδυτών μας.

Στόχο μας, επίσης, αποτελεί η δημιουργία προνομιακών σχέσεων μεταξύ της εταιρείας, των πελατών μας, των συνεργατών και των εταίρων μας, του λαού και της κυβέρνησης της Βουλγαρίας.

Ως αποστολή μας έχουμε την υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών και των συνεργατών μας και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων, σεβόμενοι ταυτόχρονα τις αρχές δεοντολογίας που πάντοτε διέπουν την εταιρεία μας.

Φιλοδοξία μας είναι να ενισχύουμε τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των επενδυτών, του προσωπικού και των πελατών μας.

Οι προσπάθειές μας αποβλέπουν στο να εντοπίζουμε τις καλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης στην αγορά ακινήτων και να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις προκλήσεις διαθέτοντας ευελιξία και τις πλέον πρωτοποριακές λύσεις.

Δεσμευόμαστε ότι θα εργαζόμαστε συνεχώς για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Μιχαήλ Θεριανός
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου


 

Τελευταία Νέα

03.05.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец април 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.04.2022 г. е 129 845 броя.

 
01.04.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец март 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.03.2022 г. е 129 845 броя.

 
01.03.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец февруари 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 28.02.2022 г. е 129 845 броя.

Актуално

Извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД - СОФИЯ - 20.09.2021 г

Протокол

Протокол на Мандатна Комисия

Списък на акционерите

Политика за възнагражденията

Покана

Писмени материали

Правила за гласуване чрез пълномощник 

Пълномощно

Свидетелство за съдимост

Протокол от ОСА

Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите 2021

Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите 2020

Декларации по член 116 от ЗППЦК

Декларации по член 234 от ТЗ

Декларации по член 237 от ТЗ

Свидетелство за съдимост

 
Редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД - СОФИЯ - 14.09.2020 г.

Протокол

Протокол на Мандатна комисия

Списък на акционерите

Общо събрание на акционерите

Декларации и Политика за възнаграждения