Site Language:

Newsletter Subscription

Welcome
Δέσμευσή μας αποτελεί η αύξηση της επενδυτικής δυνατότητας των επενδυτών μας.

Στόχο μας, επίσης, αποτελεί η δημιουργία προνομιακών σχέσεων μεταξύ της εταιρείας, των πελατών μας, των συνεργατών και των εταίρων μας, του λαού και της κυβέρνησης της Βουλγαρίας.

Ως αποστολή μας έχουμε την υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών και των συνεργατών μας και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων, σεβόμενοι ταυτόχρονα τις αρχές δεοντολογίας που πάντοτε διέπουν την εταιρεία μας.

Φιλοδοξία μας είναι να ενισχύουμε τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των επενδυτών, του προσωπικού και των πελατών μας.

Οι προσπάθειές μας αποβλέπουν στο να εντοπίζουμε τις καλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης στην αγορά ακινήτων και να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις προκλήσεις διαθέτοντας ευελιξία και τις πλέον πρωτοποριακές λύσεις.

Δεσμευόμαστε ότι θα εργαζόμαστε συνεχώς για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Μιχαήλ Θεριανός
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου


 

Τελευταία Νέα

03.08.2020

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юли 2020 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.07.2020 г. е 129 845 броя.

 
30.06.2020

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юни 2020 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.06.2020 г. е 129 845 броя.

 
01.06.2020

С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,  обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник, и ще оповести отчет до края на месец юли 2020 г.

Περισσότερα

Актуално

Редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД - СОФИЯ - 14.09.2020 г.

Общо събрание на акционерите

 
Редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД - СОФИЯ - 10.06.2019 г.

Уведомление

Протокол