ИНВЕСТИТОРИТЕ

Уведомления и новини

Съветът на директорите е приел Политика за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и вътрешните актове на дружеството. Съгласно приетата политика, Съветът на директорите е създал и поддържа система за разкриване на информация.

01.03.2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец февруари 2023 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 28.02.2023 г. е 129 845...

01.02.2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец януари 2023 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.01.2023 г. е 129 845...

03.01.2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец декември 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.12.2022 г. е 129 845...

01.12.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец ноември 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.11.2022 г. е 129 845...

01.11.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец октомври 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.10.2022 г. е 129 845...

03.10.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец септември 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.09.2022 г. е 129 845...

01.09.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец август 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.08.2022 г. е 129 845...

01.08.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юли 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.07.2022 г. е 129 845...

12.07.2022

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК относно получени в Дружеството уведомления по чл. 145 от ЗППЦК - Вижте в PDF

01.07.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юни 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.06.2022 г. е 129 845...

02.06.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец май 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.05.2022 г. е 129 845...

03.05.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец април 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.04.2022 г. е 129 845...

ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ

1040 София, България
бул. Витоша 1

Телефони:
+359 2 9816606, +359 2 9813306 +359 2 9815550