Site Language:

Newsletter Subscription

04-11-2015

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец октомври 2015 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.10.2015 г. е 129 845 броя акции.