Site Language:

Newsletter Subscription

01.06.2016

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец май 2016 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.

Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.05.2016 г. е 129 845 броя акции.