Site Language:

Newsletter Subscription

06.03.2017

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец февруари 2017 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 28.02.2017 г. е 129 845 броя акции.