Site Language:

Newsletter Subscription

5.05.2021

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец април 2021 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.04.2021 г. е 129 845 броя.