Site Language:

Newsletter Subscription

04.01.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец декември 2021 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.12.2021 г. е 129 845 броя.