Site Language:

Newsletter Subscription

Еуротерра България
Добре дошли на фирмената Интернет страница на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ!

Нашата най-важна задача е да увеличим инвестиционната стойност за всички наши инвеститори, както и да създадем взаимно полезни връзки на фирмата с нейните клиенти и партньори.

Целта на този сайт е да подобри комуникацията между ръководството на фирмата, инвеститорите и акционерите. Мисията ни е да надминем очакванията на нашите клиенти и партньори, да предложим услуги и продукти от най-високо качество като същевременно спазваме етичните принципи.

За това нашите амбиции са насочени към засилването на взаимното доверие между инвеститорите, клиентите и служителите.

В нашите проекти ние се стремим непрекъснато да улавяме възможностите за растеж и нововъведения, да сме гъвкави в намирането на нови корпоративни решения, за да отговаряме на предизвикателствата на пазара, на който оперираме.

Ние неизменно вярваме, че информацията на нашата фирмена Интернет страница ще е особено полезна за нашите клиенти и партньори, инвеститори, анализатори, финансовите медии и всички акционери.

Нашето обещание е да полагаме усилие за по-добри резултати.

Михаил Терианос
Председател на борда на директорите

 

Последни новини

03.05.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец април 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.04.2022 г. е 129 845 броя.

 
01.04.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец март 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.03.2022 г. е 129 845 броя.

 
01.03.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец февруари 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 28.02.2022 г. е 129 845 броя.

Актуално

Извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД - СОФИЯ - 20.09.2021 г

Протокол

Протокол на Мандатна Комисия

Списък на акционерите

Политика за възнагражденията

Покана

Писмени материали

Правила за гласуване чрез пълномощник 

Пълномощно

Свидетелство за съдимост

Протокол от ОСА

Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите 2021

Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите 2020

Декларации по член 116 от ЗППЦК

Декларации по член 234 от ТЗ

Декларации по член 237 от ТЗ

Свидетелство за съдимост

 
Редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД - СОФИЯ - 14.09.2020 г.

Протокол

Протокол на Мандатна комисия

Списък на акционерите

Общо събрание на акционерите

Декларации и Политика за възнаграждения