Профил на фирмата

Акционери

Българска фондова борса първоначално публично предлагане (IPO): 21 юли 2005
Неофициален пазар на акции, Сегмент А
Индекс: Недвижими имоти, наеми и бизнес дейности
Фирмени символи: БФБ: (TERRA); Ройтерс: (TERRAr.BU); Блумберг: (TERRA BU)
Брой издадени акции: 7 милиона
Предложено разделяне на акции на 25 юни 2008 Всеобщо годишно събрание
Предложен нов общ брой на акции: 91 милиона
Най-ниска/Най-висока цена на акция за последните 52 седмици: €8.2 – €11
Курс на затваряне в края на годината: €11
Средно количество на ден: приблизително 500 акцииБФБ код: TERRA

 

Информация за търгуването с акции на компанията на Българската фондова борса

http://www.bse-sofia.bg/index.php?page=Quotes%20Info&code=TERRA
Документ за регистрация за 2006

Разпределение на акционерите:

Семейство Терианос
Институционални инвеститори
Индивидуални инвеститори
98,59% 0% 1,41%

ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ

1040 София, България
бул. Витоша 1

Телефони:
+359 2 9816606, +359 2 9813306 +359 2 9815550