Профил на фирмата

Нашите хора

Еуротерра България е поела ангажимент за равенство на възможностите и не дискриминира на основата на раса, възраст, цвят на кожата, националност, етнически или национален произход, увреждане, религия и убеждения, пол, семейно положение или сексуална ориентация.

Еуротерра също е установила политика за равни възможности, която обхваща проблеми като сексуален тормоз, тормоз и потискане.

 

 

Административното тяло и висшият мениджмънт на компанията включват:

a) Членовете на Борда на директорите

Михаил Терианос, председател – изпълнителен член

Олга Териану, заместник-председател, изпълнителен член

Маргарита Стоянова, член, независим неизпълнителен член

b) Генерален мениджър – главен изпълнителен директор – Михаил Терианос

c) Главен финансов мениджър – Лидия Герджикова

d) Мениджър ”Разработване на недвижимо имущество” – Доника Иванова

e) Директор по правни въпроси – Добрина Шопова – Лионтис

f) Директор „Финансови услуги” – Елена Георгиева

g) Мениджър „Оперативно счетоводство“ – Румяна Иванова

ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ

1040 София, България
бул. Витоша 1

Телефони:
+359 2 9816606, +359 2 9813306 +359 2 9815550