Добре дошли

Еуротерра България

Нашата най-важна задача е да увеличим инвестиционната стойност за всички наши инвеститори, както и да създадем взаимно полезни връзки на фирмата с нейните клиенти и партньори.

Целта на този сайт е да подобри комуникацията между ръководството на фирмата, инвеститорите и акционерите. Мисията ни е да надминем очакванията на нашите клиенти и партньори, да предложим услуги и продукти от най-високо качество като същевременно спазваме етичните принципи.

За това нашите амбиции са насочени към засилването на взаимното доверие между инвеститорите, клиентите и служителите.

В нашите проекти ние се стремим непрекъснато да улавяме възможностите за растеж и нововъведения, да сме гъвкави в намирането на нови корпоративни решения, за да отговаряме на предизвикателствата на пазара, на който оперираме.

Ние неизменно вярваме, че информацията на нашата фирмена Интернет страница ще е особено полезна за нашите клиенти и партньори, инвеститори, анализатори, финансовите медии и всички акционери.

Нашето обещание е да полагаме усилие за по-добри резултати.

Михаил Терианос
Председател на борда на директорите

Създаване на проекти

Нашата компания има технически отдел, в който работи технически персонал много познания и опит, който успешно се конкурира, като завършва в кратък срок качествени и доходни проекти.

Продажба и отдаване под наем

Опитният мениджърски екип решава да продаде или даде собствеността под наем, в зависимост от разположението, размера и целта на нейната употреба. Импулсът е винаги един от основните критерии за решението.

Техническо обслужване

Възможността за различни услуги като огледи, даване под наем, продажби, обзавеждане, ограничаване на бюрократичните процедури, административна помощ.

Последни новини

12.02.2024

Относно: „Eуротерра България“ АД е сключило договори за заем с насрещни страни „Изи Хоумс“ АД и „Пансо“ АД
Правно основание: чл. 114а, ал. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) повече информация…

01.02.2024

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец януари 2024 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.01.2024 г. е 129 845 броя.

04.12.2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец ноември 2023 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.11.2023 г. е 129 845 броя.

Портфолио на недвижимо имущество

София

Сграда Витоша 1

София

Ботаническа градина

Плодив

Сграда Пловдив

ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ

1040 София, България
бул. Витоша 1

Телефони:
+359 2 9816606, +359 2 9813306 +359 2 9815550