Портфолио

Приключени проекти

Компанията развива проектите си в България и дейността й е съсредоточена тук. Освен с постоянните европейски партньори, тя си сътрудничи с най-добрите български фирми в сектора, фактор, който й позволява да ускори всички процеси. Преди всичко, Еуротерра България АД наема за автономните си единици служители с опит, които подготвят почвата за развитието на нови дейности, нови покупки и стратегическо представяне в други компании, от които могат да се очакват дългосрочни преимущества.

София

Зенит

Луксозен жилищен комплекс и паркинг места

ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ

1040 София, България
бул. Витоша 1

Телефони:
+359 2 9816606, +359 2 9813306 +359 2 9815550