ИНВЕСТИТОРИТЕ

Дивидентна политика

Правото на дивидент е правото да се получава част от разпределението на нетната печалба на компанията .

За да произхожда правото на дивидент, трябва да бъдат спазени следните условия:

Финансовата година трябва да бъде пълна , годишния доклад трябва да бъде приет на годишното Общо събрание , трябва да бъде взето ясно решение за разделяне на реализираните печалби от годишното Общо събрание.

Изплащането на дивидента се извършва чрез банков превод , с намесата на Централния депозитар . Правото на дивидент е предоставено на акционерите , придобили акции до 14 дни след годишното общо събрание , на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата .

Съветът на директорите има право да предложи на годишното Общо събрание да се приеме решението за разпределяне на съответната част от нетната им печалба под формата на дивидент.

 

ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ

1040 София, България
бул. Витоша 1

Телефони:
+359 2 9816606, +359 2 9813306 +359 2 9815550