Финансов отчет – четвърто тримесечие на 2022 г. – Изтеглете/вижте в PDF