С настоящото Ви уведомяваме, че през месец септември 2015 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.09.2015 г. е 129 845 броя акции.

За „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД:
Михаил Терианос
/Изпълнителен директор/