01.12.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец ноември 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.11.2022 г. е 129 845...

01.11.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец октомври 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.10.2022 г. е 129 845...

03.10.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец септември 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.09.2022 г. е 129 845...

01.09.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец август 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.08.2022 г. е 129 845...

01.08.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юли 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.07.2022 г. е 129 845...

12.07.2022

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК относно получени в Дружеството уведомления по чл. 145 от ЗППЦК – Вижте в PDF