С настоящото Ви уведомяваме, че през месец ноември 2016 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.11.2016 г. е 129 845 броя акции.