С настоящото Ви уведомяваме, че през месец февруари 2020 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 29.02.2020 г. е 129 845 броя.