Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД – СОФИЯ към 18.10.2017 г.


Протокол на Мандатната комисия за извънредно Общото събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД – СОФИЯ към 18.10.2017 г.


Покана за извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД – СОФИЯ към 02.10.2017 г. 


Писмени материали по точките от дневния ред на извънредно заседание на Общото събраниен а акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД – СОФИЯ към 02.10.2017 г.


Протокол от заседание на Съвета на директорите „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД


Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 02.10.2017 г. извънредно заседание на Общото събраниен а акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД – СОФИЯ


Пълномощно – образец


Декларация за независимост 


Биография – Констанинос Георгиос Каридис 


Диплома – Констанинос Георгиос Каридис