Редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД – СОФИЯ на 29.06.2022 г.

Протокол от ОСА Протокол мандатна комисия Списък на присъствалите акционери Политика за възнагражденията на членовете на СД Покана Писмени материали Правила за гласуване чрез пълномощник Протокол Проект – Политика за възнагражденията Приложение – Политика...

Извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД – СОФИЯ – 20.09.2021 г

Протокол Протокол на Мандатна Комисия Списък на акционерите Политика за възнагражденията Покана Писмени материали Правила за гласуване чрез пълномощник  Пълномощно Свидетелство за съдимост Протокол от ОСА Политика за възнагражденията на членовете на съвета на...