„Еуротерра България“ АД е сключило договор, по силата на който е получило паричен заем от дружество „Примроузвю“ АД. Размерът на заема е до 50 000 лева, със срок на издължаване: 5 години, считано от датата на подписване на договора за заем, годишен лихвен процент: 2 %
Вижте като PDF