Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК относно получени в Дружеството уведомления по чл. 145 от ЗППЦК – Вижте в PDF