Във връзка с проведеното на 18.10.2017 г. от 10.00 ч. извънредно заседание на общото събрание на акционерите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, Ви уведомяваме за решенията, които бяха приети от акционерите: Общото събрание на акционерите освободи Лидия Атанасова Герджикова като член на одитния комитет на дружеството и избра на нейно  място Константинос Георгиос Каридис за нов член на одитния комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД с мандат и възнаграждение, определени от общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 22.06.2017 г.