С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юли 2015 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.
Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.07.2015 г. е 129 845 броя акции.

 

За „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД:

Михаил Терианос
/Изпълнителен директор/