С настоящото, Ви уведомяваме, че ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД има издаден LEI код:

 

Наименование на ЮЛ на кирилица ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД
ЕИК 131104838
LEI код 549300AQSVBFYWX5ON96