ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ AД (БФБ: TERRA; Блумберг: TERRA BU), регистрирана на Българска фондова борса – София АД, е една от най-големите компании за недвижимо имущество в България, чиято дейност е разработване и управление на частна поземлена собственост. Дейността на компанията покрива целия спектър на работа на големите частни проекти, като жилищно и търговско разработване, управление на поземлена собственост с търговска цел, развитие на търговски центрове, складове. Еуротерра участва във всички фази на разработване и инвестиране в недвижимо имущество, от закупуването на имота и строежа на сградата до отдаването под наем или продажбата на построената сграда. Компанията функционира на принципа „всичко, от което се нуждаете“ в инвестирането и разработването на всички видове поземлена собственост, като се опира на огромния си опит и разнообразните продукти и услуги, които привличат интереса на нейните инвеститори и клиенти. Тази политика прави модела на нашата компания успешен и я нарежда сред пионерите в сферата на интегрираното разработване на недвижимо имущество. Наши клиенти са инвеститори от САЩ, Великобритания, Германия, Гърция и Балканския полуостров. Те се доверяват на нашата компания по отношение на качество, платежоспособност, ръководство, опит, компетентност в управлението и гъвкавост, дори и в трудни за сектора условия. Еуротерра познава добре културата, обичаите, нуждите, предпочитанията и наклонностите на българските си партньори, съдружници и клиенти, фактор, който помага на компанията да направи най-добрите инвестиции, въз основа на съчетанието между европейски опит и ноу-хау и българският усет и начин на мислене. Компанията развива проектите си в България и дейността й е съсредоточена тук. Освен с постоянните европейски партньори, тя си сътрудничи с най-добрите български фирми в сектора, фактор, който й позволява да ускори всички процеси. Преди всичко, Еуротерра България АД наема за автономните си единици служители с опит, които подготвят почвата за развитието на нови дейности, нови покупки и стратегическо представяне в други компании, от които могат да се очакват дългосрочни преимущества.