04.12.2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец ноември 2023 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.11.2023 г. е 129 845...

01.11.2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец октомври 2023 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.10.2023 г. е 129 845...

04.10.2023

„Еуротерра България“ АД е сключило договор, по силата на който е получило паричен заем от дружество „Примроузвю“ АД. Размерът на заема е до 50 000 лева, със срок на издължаване: 5 години, считано от датата на подписване на договора за заем, годишен лихвен процент: 2 %...

02.10.2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец септември 2023 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.09.2023 г. е 129 845...