Компанията ни има познанията да променя ландшафта по всякакви начини, като променяне на релефа от пригоден за земеделие в жилищни места, подразделянето на недвижимото имущество на парцели, обединяването на парцелите в един имоти и разработването на имот чрез промяна на предназначението му, например чрез превръщане на неизползван фабричен комплекс в апартаменти. Компанията има ноу-хау и опит за всички видове частни проекти, като търговски центрове, големи жилищни комплекси, логистични центрове, сгради с професионално предназначение и др. Планирането на сградите се осъществява в сътрудничество с европейски архитектурни фирми от най-високо ниво.