Нашата компания има технически отдел, в който работи технически персонал много познания и опит, който успешно се конкурира, като завършва в кратък срок качествени и доходни проекти.
Управлението на проектите се провежда така, че да се спазват сроковете и диаграмите за себестойността и да се постигнат високи стандарти на доверие в нашата компания.