Административното тяло и висшият мениджмънт на компанията включват:

a) Членовете на Борда на директорите

  • Михаил Терианос, председател – изпълнителен член
  • Олга Териану, заместник-председател, изпълнителен член
  • Ангелос Параскакис, член, независим неизпълнителен член

b)Генерален мениджър – главен изпълнителен директор – Михаил Терианос

c)Главен финансов мениджър – Лидия Герджикова

d)Мениджър ”Разработване на недвижимо имущество” – Диана Найденова

e)Главен оперативен директор – Владислав Димов

f)Изпълнителен секретар – Доника Симеонова Стоянова

g)Директор по правни въпроси – Добрина Шопова – Лионтис

h)Директор „Финансови услуги” – Елена Иванова Георгиева