Целта на компанията е предварително да продаде или даде под наем на корпорации цялата сграда или по-голямата част от нея от началото на строежа и да предприеме необходимите стъпки за намирането на подходящи клиенти, които да наемат собствеността или на инвеститори в недвижимо имущество, които да я купят. Опитният мениджърски екип решава да продаде или даде собствеността под наем, в зависимост от разположението, размера и целта на нейната употреба. Импулсът е винаги един от основните критерии за решението.