За закупуване на една или повече поземлени собствености от инвеститор в недвижими имоти, е необходимо частично или пълно финансиране. Научно подготвеният и опитен персонал на нашата компания, който без прекъсване следи банкирането и финансовите процеси, има готовност да намери идеалният начин за финансиране за клиента, да го анализира и да го представи, за да се осъществи успешно покупката. Действително отделът за обслужване след приключване на продажбите е този, който дава нещо друго, ценно за компанията, тъй като предоставя на инвеститорите в недвижимо имущество възможността за различни услуги като огледи, даване под наем, продажби, обзавеждане, ограничаване на бюрократичните процедури, административна помощ с цел да се осигури непрекъсната обратна връзка, комуникация и др. Целта ни е тези услуги да направят инвестирането по-лесно, с по-малко стрес, по-бързо, по-достъпно и по-сигурно.