Еуротерра България е поела ангажимент за равенство на възможностите и не дискриминира на основата на раса, възраст, цвят на кожата, националност, етнически или национален произход, увреждане, религия и убеждения, пол, семейно положение или сексуална ориентация.

Еуротерра също е установила политика за равни възможности, която обхваща проблеми като сексуален тормоз, тормоз и потискане.

Изслушваме нашите служители

Като бизнес фокусиран върху хората, за нас е важно да държим нашите служители информирани за нашите бизнес цели и за това как те ще бъдат постигнати. Ние се стремим да слушаме това, което служителите ни имат да кажат и се стремим да реагираме бързо на всички изразени тревоги. Два пъти в годината Еуротерра  организира форум за всички служители за да им предостави възможност да обсъдят  работната си среда с директора на Човешките ресурси  и с главния изпълнителен директор.

Многообразието на служителите

Броят постоянния персонал на Еуротерра в момента надвишава 27,а служителите  на непълно работно време в момента са  50

България

  • Висше управленско ниво- 7
  • Служители от женски пол- 14
  • Служители от мъжки пол- 6

Заплащане & ползи на наетите лица

Еуротерра България има за цел да възнагради служителите си с конкурентни заплати спрямо съответния местен пазар и възможност да спечелят  повече, чрез бонуси. Има и допълнителни ползи, включително пенсионни схеми на фирмата, отстъпки за персонала и  стоки и услуги с намалени цени, наред с други неща.

Здраве & безопасност

Здравето и безопасността на нашите служители е основен приоритет за Еуротерра. Ние сме установили политика за Здраве и Безопасност , която е одобрена от Управителния съвет и е приет в цялата група. От 2009 Еуротерра България ще изготви доклад с подробности по въпросите за здравето и безопасността и актуализация за напредъка на подобренията. Съответната информация  за здраве и безопасност ще представлява неразделна част от процедурата за въвеждане в длъжност на служителя. Освен това, всички наши съоръжения ще имат активни комисии за здравето и безопасността, които ще се срещат редовно под ръководството на мениджъра по Здраве и Безопасност.