02.10.2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец септември 2023 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.09.2023 г. е 129 845...

01.08.2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юли 2023 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.07.2023 г. е 129 845...

06.07.2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юни 2023 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.06.2023 г. е 129 845 броя.  ...

01.06.2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец май 2023 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.05.2023 г. е 129 845...

02.05.2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец април 2023 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.04.2023 г. е 129 845...

03.04.2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец март 2023 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.03.2023 г. е 129 845...