01.09.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец август 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.08.2022 г. е 129 845...

01.08.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юли 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.07.2022 г. е 129 845...

12.07.2022

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК относно получени в Дружеството уведомления по чл. 145 от ЗППЦК – Вижте в PDF

01.07.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юни 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.06.2022 г. е 129 845...

02.06.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец май 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.05.2022 г. е 129 845...

03.05.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец април 2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 30.04.2022 г. е 129 845...