Намирането на земя е ключът към разрастването и бъдещия успех на нашата постоянно разширяваща се компания в нови географски и нишови пазари, които дават на компанията оперативно предимство, дори и в оборота на недвижимото имущество в страната.

Нашият отдел за разработване непрекъснато изследва и анализира покупките и търговските тенденции, градското планиране и процесите на трафика, както и съответните законодателни и административни предписания. Обширното проучване и анализ на местния пазар, съчетано с тридесетгодишен опит в недвижимо имущество в региона, водят до подбора на имоти с най-доброто и най-доходното разположение.